Četiri Principa Helen Doron English

Pozadinsko slušanje. Centralna komponenta Helen Doron English metode je pozadinsko slušanje određenih audio diskova ili pesama kod kuće, optimalno 15-25 minuta dnevno svakog dana. Ovo slušanje obezbeđuje stalnu izloženost engleskom jeziku, što je jako važno za decu u tom uzrastu. Audio diskovi sa pesmama i pričama sastavljenim posebno za Helen Doron English su deo seta za polaznike koje po upisivanju obezbeđuje Helen Doron škola.

Pozitivno ohrabrenje. Kada Vaše dete kaže svoju prvu reč, vi pokazujete ushićenje. Sa Helen Doron English deca uče na isti način, kao i svoj maternji jezik – sa puno pozitivnih ohrabrenja. Helen Doron nastavnici obezbeđuju pozitivno ohrabrenje u učionicama.

Rad u malim grupama. Helen Doron English kursevi se održavaju u malim grupama od četvoro do osmoro dece. Ovaj princip obezbeđuje najbolje sa obe strane. Sa jedne strane, učenici uživaju prednosti grupne interakcije u odnosu na private časove. Sa druge strane, male grupe omogućavaju ličnu pažnju i mnoštvo prakse na engleskom. Istraživanja su pokazala da učenje u malim grupama daje bolje rezultate nego privatni časovi.

Učiniti učenje zabavnim. Helen Doron metod za učenje uzima u obzir dečje jedinstvene stilove učenja i koristi igre, pokret, muziku i mnoštvo zabave da poveća dečju prirodnu ljubav za učenjem i sklonost za upijanjem jezika. Bilo da su starosti 3 meseca, 3 godine, 10 ili 17 godina, deca i mladi uživaju u našim časovima koji su stabilno struktuirani, ali istovremeno i zabavni i dinamični u svakom trenutku.

UPIS NA HELEN DORON KURSEVE JE U TOKU!

Prijavite se za BESPLATAN PREZENTACIONI čas sa Vašom decom!

Helen Doron – pionori u podučavanju dece engleskom jeziku

Helen Doron je bila među prvima koji su shvatili da jako mala deca mogu da usvoje strani jezik jako lako i potpuno prirodno, kao što su učili maternji. Upravo zbog ovih sposobnosti male dece Helen Doron je bila prva koja je osmislila programe za podučavanje tako mladih polaznika.

Helen Doron o uspehu svoje metodologije

„Roditelji često pitaju: koja je glavna razlika između Helen Doron metodologije i drugih koji podučavaju decu engleskom, kao stranom jeziku? Odgovor je: iskustvo.“

Helen Doron objašnjava kako odojčad uče

„Kao i bebe, tako i malo starija deca,odojčad, uče maternji jezik iznova slušajući reči i rečenice, pesme i priče svojih najbližih. Na isti, potpuno prirodan način deca mogu učiti i strani jezik. „

Best in Industry Courseware

Svi Helen Doron English programi—od programa Baby’s Best Start za decu do programa Teen English za tinejdžere do 19 godina— razvija stručni tim na čelu sa Helen Doron. Razvojni tim čine eksperti iz oblasti lingvistike, EFL (Engleski kao strani jezik) i stručnjaci za dečiji razvoj. Sve priče, pesme i animacije sastavljane su i pravljene specijalno za Helen Doron English da odgovaraju vokabularu za svaki pojedinačniu kurs. Takođe, sve aktivnosti i igre su napravljene da obezbede učenicima izazovno, a zabavno iskustvo, dok se usvojen rečnik zadržava i stalno nadograđuje.

Posvećeni Nastavnici

Helen Doron English je veoma ponosan na svoje profesionalno, posvećeno nastavničko osoblje. Svi Helen Doron nastavnici prolaze rigorozan trening (obuku) gde uče metodologiju rada u detalje i pravilno korišćenje materijala za nastavu. Smatramo da kada završe sa obukom, nastavnici postaju pravi strastveni zagovornici metode i izuzetno posvećeni da svako dete dobije najviše od lekcija koje se uče. Njihov entuzijazam prirodno protrljan kroz decu, čini ih da sa nestrpljenjem očekuju naredne časove.