Savski venac

Rožajska 10a, Senjak

Savski venac prijava za besplatan demo čas

IMG-a7a7e8e8faa79d76e399d3d6e441370f-V-894x502

Kada bi dete trebalo da počne da uči engleski jezik?

Što dete ranije počne da uči strani jezik, lakše će ga savladati, dok god mu se redovno izlože. Studije su pokazale da da će dete imati bolji izgovor, shvatanje i korišćenje gramatičkih pravila ukoliko je od najmlađeg uzrasta izloženo stranom jeziku. U Helen Doron English sistemu prvi kurs -Baby’s Best Start- je namenjen polaznicima uzrasta od 3 meseca do 20 meseci i njihovim roditeljima. Iako ovi, veoma mladi polaznici neće u potpunosti razumeti sve što čuju na času, oni će svakako upijati zvuke i intonaciju engleskog jezika, isto kao kada uče maternji jezik.

Nekada se smatralo da mala deca nemaju kapacitet da uče više od jednog jezika istovremeno, najnovije studije su pokazale upravo suprotno. Do šeste godine mozak deteta je predodređen za učenje jezika. Učenje više od jednog jezika istovremeno proširuje mentalne sposobnosti deteta, ne samo u pravcu učenja jezika, nego i učenja uopšte i savladavanja novih znanja i veština.

Čuo sam da Helen Doron metod podučava decu na prirodan način, šta to zapravo znači?

Od rođenja deca uče da komuniciraju sa svetom koji ih okružuje, imitirajući odrasle iz svog okruženja. Svakodnevno imaju priliku da se usavršavaju kroz stalno ponavaljanje novih zvukova, slogova, reči i na kraju, rečenica. Sve ovo je praćeno prirodnim entuzijazmom roditelja i članova porodice, što osnažuje dečiju želju za daljim učenjem.
Do uzrasta između dve i tri godine deca komuniciraju slobodno na maternjem jeziku. Ovo je prirodan način učenja jezika. Helen Doron metod podučavanja engleskog jezika imitira ovaj prirodni proces učenja jezika, slušanje iznova i pozitivnu podršku u sigurnom okruženju koje ih neguje.

Šta podrazumeva iskustvo učenja prema Helen Doron metodi i zašto bi trebalo da se odlučim upravo za taj metod?

Postoji 6 dobrih razloga zbog kojih bi za svoje dete trebalo da odaberete Helen Doron metod.

  1. Slušanje engleskog jezika iznova i svakodnevno izlaganje u kućnom okruženju zajedno sa podrškom koju dobijaju za vreme časova omogućuje deci i roditeljima da vrlo brzo uvide uspeh. Ovo ih motiviše za dalje učenje, i što je najvažnije, oni to VOLE!
  2. Helen Doron metod uzima u obzir činjenicu da se sva deca razlikuju i da na različite načine uče. U podučavanje uključuje igranje igrica, pokrete, muziku i mnogo zabave kako bi se maksimalno iskoristila dečija ljubav i želja za učenjem i tendencija da usvajaju jezike.
  3. Helen Doron English pruža najkompletnije iskustvo učenja u oblasti učenja engleskog kao drugog jezika. Nijedna druga institucija za podučavanje engleskog kao drugog jezika ne nudi jednako kvalitetne materijale za podučavanje koji su najprikladniji uzrastu kome su namenjeni, a raspon uzrasta dece je od 3 meseca do 19 godina. Iako je najbolje da deca što ranije krenu sa učenjem jezika, polaznici koji se kasnije uključe u naš sistem takođe postižu izuzetne rezultate.
  4. Helen Doron English kursevi se podučavaju u malim grupama od 4 do 8 polaznika. Ovakva konstitucija grupa se pokazala najuspešnijom jer deca dobijaju najbolje što učenje u grupi pruža, ali sa druge strane svaki polaznik dobija dovoljno individualne pažnje nastavnika.
  5. Helen Doron nastavnici su nesumnjivo jedan od najboljih razloga za odabir našeg metoda. Svi Helen Doron nastavnici su položili rigorozan kurs obuke za nastavnike na kome su savladali sve detalje metodologije prema kojoj uče decu prema specijalnim materijalima za podučavanje. Takođe, nastavnici se svake godine dodatno usavršavaju polažući nove seminare kako bi stekli nove licence i obnovili one koje poseduju. Helen Doron nastavnici se smatraju najboljima u oblasti podučavanja engleskog kao drugog jezika.
  6. Poslednji, ali ne manje važan, razlog da se odlučite za Helen Doron školu koja obezbeđuje brz napredak vašeg deteta u učenju engleskog jezika i finog akcenta kojim govore. Ovo se dodaje na listu gorepomenutih razloga za odabir Helen Doron iskustva u učenju jezika.

Šta zapravo znači pozadinsko slušanje kod kuće i šta je potrebno da ja radim?

Centralna komponenta Helen Doron metoda je pozadinsko slušanje kod kuće, optimalno dva puta dnevno na otprilike 15 do 25 minuta u toku dana. Na ovaj način dete je konstantno izloženo engleskom jeziku. Kada upišete dete na jedan od Helen Doron kurseva, zajedno sa ostalim materijalima Vaše dete dobija i diskove koje bi trebalo da svakodnevno sluša kod kuće. Nije potrebno i nije poželjno da tražite od deteta da se fokusira na slušanje CD-a. Pozadinsko slušanje je bukvano to! Zvukovi se prirodno usvajaju dok se čuju u pozadini. Preporučujemo puštanje odgovarajućeg CD-a za vreme svakodnevnih aktivnosti, oblačenja, kupanja, putovanja automobilom, a pri tom okolina ne treba da menja svoje navike već da se ponaša u skladu sa njima, da bude prirodna.

Zbog čega je pozadinsko slušanje toliko uspešno?

Zbog toga što mladi ljudi uče ponavljanjem. Oni vole da istu priču slušaju iznova. Isto tako vole da slušaju diskove! Roditelji će se možda umoriti slušajući, ali deca ne! Svi Helen Doron kursevi su osmišljeni na principu „potapanja“. Slušanje iznova je najsličnije principu potapanja ukoliko se engleski jezik ne govori u kući.

Da li će moje dete naučiti engleski jezik iako još uvek nije progovorilo?

Deca počinju da uče od trenutka kada dođu na svet, a možda čak i pre toga. Pre nego što su spremni da progovore, deca usvajaju zvuke i intonaciju jezika koju će koristiti kasnije, kada počnu da izgovaraju reči.

Koliko brzo ću videti rezultate?

Često roditelji kažu da rezultate vide odmah! Uticaj učenja na časovima zajedno sa pozadinskim slušanjem se odmah prepozna. Očigledno je da svako dete uči na svoj način i svojim tempom. Istraživanja su pokazala da dvojezična deca ranije počnu da verbalizuju, od svojih jednojezičnih vršnjaka. Opštepoznata je činjenica da dvojezična deca vrlo brzo sustiži, ali i nadmašuju svoje drugare.

Da li se časovi održavaju isključivo na engleskom jeziku?

Da, časovi se realizuju isključivo na engleskom jeziku. Ovaj stil podučavanja se naziva metodom „potapanja“. Svakako, postoje izuzeci, u koliko u učionici nastane situacija koja zahteva obraćanje nastavnika na maternjem jeziku.

Da li je potrebno da ja znam engleski jezik?

Ne, nije neophodno da roditelji govore engleski jezik da bi njihova deca uspešno naučila. Ali je neophodno da roditelji svakodnevno puštaju diskove!

Kada bi deca trebalo da počnu da uče gramatiku na sistematizovan način?

Istraživanje je dokazalo da deca do sedme godine jako lako mogu da nauče više od jednog jezika ukoliko su im izloženi ili slušaju pesme na tom jeziku. Isto tako, oni prirodno usvajaju gramatiku jezika koji slušaju što pokazuju koristeći je u komunikaciji.

Na kursu English for All Children nema gramatičkih vežbanja. Ali gramatika se uči slušanjem iznova i korišćenjem u komunikaciji, baš kao što je dete naučilo gramatiku maternjeg jezika kojim svakodnevno komunicira. Helen Doron metod akcenat stavlja na zabavu i prirodno učenje engleskog jezika koji deca sa puno slobode i sigurnosti koriste u komunikaciji.

Na koji kurs treba da upišem svoje dete?

Postoji dosta slobode kada je izbor kursa za početnike u pitanju. Preporučujemo da se posavetujete sa predstavnikom najbliže Helen Doron škole. On ili ona će testiranjem deteta utvrditi nivo prethodno stečenog znanja engleskog jezika i u skladu sa rezultatima i uzrastom će Vam preporučiti kurs koji bi trebalo da upiše kao i raspored časova.

Uzrast deteta pri upisu u Helen Doron školu: Kurs koji se preporučuje novim polaznicima:
3-20 meseci Baby’s Best Start
20-30 meseci English for Infants
2,5 – 5 godina Fun with Flupe
5-8 godina Jump With Joey
8-10 godina Jump With Joey sa dodatnom radnom sveskom
10 godina- IV razred Botty the Robot teaches you English
11 godina – V razred Paul Ward’s World sa dodatnom knjigom gramatike
12 godina – VI razred Paul Ward’s World and the Treasure sa dodatnom knjigom gramatike
13-18 godina Teen English programi
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Adresa:
Rožajska 10a, Senjak, Beograd
Telefon:
011/2105-430   062/736-525
Е-mail:savskivenac@helendoron.rs