U godini obeležavanja ponosnih 30 godina Helen Doron škola, objavljivaćemo tekstove namenjene roditeljima i nastavnicima sa po 30 korisnih saveta!HDE-FB-30year-30an

Ovoga puta želimo da Vam predstavimo 30 najneobičnijih reči koje su tokom 2014. godine dodate oksforskom rečniku engleskog jezika (reči ćemo dodavati kada verzija za 2015-tu bude završena). Da li vam je poznato značenje ovih reči?

1. Backwash, im.

Proces prolaska vode ili neke druge tečnosti, u suprotnom smeru od uobičajenog, kroz filter u svrhu njegovog čišćenja. Takođe, ovako se naziva i sama tečnost koja sudeluje u ovom procesu.

2. Baked Potato, im.

Krompir pečen i poslužen u ljusci.

3. Beatboxer, im.

Izvođač koji koristi glas proizvodeći efekte i imiturajući zvuke i ritmove hip hop muzike.

4. Bestie, im.

Najbolji ili veoma blizak prijatelj.

5. Bitcoin, im.

Naziv platne jedinice digitalnog sistema plaćanja, koji je u opticaju od 2009. godine.

6. Blobfish, im.

Ova vrsta ribe pripada porodici Psychrolutes marcidus koja živi na velikim dubinama u oblasti Australije i Novog Zelanda. Imaju veliku glavu i želatinasto telo, a kada je van vode ima karakteristike opuštenog čovečijeg lica.

7. BYOD, im.

Ponesite svoju elektronsku napravu – politika kompanije koja dozvoljava zaposlenima i klijentima da se povežu na njihovu mrežu koristeći svoje telefone, tablete, laptopove i druge naprave.

8. Citrusy, prid.

Pridev koji opisuje miris, ukus ili boju koja je karakteristična za južno voće ili na njega sugeriše. Takođe, osećati takav ukus ili miris ili videti takvu boju.

9. Conlang, im.

Jezik koji nije nastao prirodnim putem.

10. Crap shoot, im.

Situacija ili reakcija koja se odnosi na nešto nepredvidivo, nesigurno ili riskantno.

11. Evil genius, im.

Zao duh zamišljen kako prati osobu i pokušaju da utiče na nju ili njega da radi zle stvari. Često se zamišlja u pratnji svoje suprotnosti, dobrog duha. U proširenom značenju, odnosi se na osobu koja je pod lošim uticajem i ima nameru da čini zlo. Takođe, veoma inteligentan kriminalac ili zločinac.

12. First World problem, im.

Problem koji se javlja u zemljama prvog sveta; izvor frustracije i nezadovoljstva vezan za trivijalne stvari;

13. Flexitarian, im.

Osoba koja se hrani po pravilima vegetarijanske ishrane, ali je se ne pridržava u potpunosti.

14. Godzooks, int.

Izražavanje iznenađenja, frustracije, upozorenja i sl.

15. Group hug, im.

Zagrljaj koji čine tri ili više osoba u grupi; izražavanje podrške i solidarnosti.

16. Hashtag, im.

Oznaka koja se upotrebljava na socijalnim mrežama ili aplikacijama, služi za identifikaciju sadržaja reči ili fraze koja stoji posle znaka; takođe za povezivanje poruka koje se odnose na određenu temu; takođe ime simbola kada stoji samostalno.

17. High muckety-muck, im.

Važna osoba; osoba visokog statusa i velikog uticaja.

18. Hip-hopping, im. prid.

Akcija koja karakteriše hip hop muziku;

19. Honky-tonker, im.

Osoba koja poseduje honki tonki bar ili radi u njemu; takođe izvođač honki tonk muzike.

20. Pescatarian, im. prid.

Osoba koja umesto mesa jede ribu; neko ko u vegetarijansku ishranu unosi ribu.

21. Sciency, prid.

Nešto naučne ili tehničke prirode; takođe interesovanje za nauku;

22. Selfie, im.

Fotografisanje autoportreta telefonom ili veb kamerom, koji se objavljuje na socijalnim mrežama.

23. Skype, gl.

Konverzacija putem interneta pomoću Skype programa; takođe učešće u konverzaciji ili događaju koji se odvija na drugoj lokaciji korišćenjem ovog programa.

24. TBH, im.

Skraćenica koja se koristi u elektronskoj komunikaciji u značenju: “Iskreno”

25. TP, im. gl.

Toalet papir; Šala koja se podmeće korišćenjem toilet papira odnosno njegovim bacanjem na zgrade ili drveće.

26. Un-PC, prid.

Politički nekorektno.

27. Upcycling, im.

Aktivnost ili proces ponovnog korišćenja otpadnog materijala u svrhu pravljenja novog i kvalitetnijeg proizvoda; uopšteno aktivnost ili proces vraćanja u promet predmeta koji je neželjen, kako bi ga učinili atraktivnijim i vrednijim.

28. Wackadoodle, n. adj.

Lud, ekscentrik

29. Wardrobe malfunction, im.

Trenutak kada se odeća pomeri čineći da osoba ne izgleda kako bi trebalo, ili da joj se otkrije deo tela koji ne bi trebalo da je otkriven.

30. YOLO

Jednom se živi!