Helen Doron odgovara na seriju pitanja koja se tiču potreba dece starosti 2-4 godine: Na koji način roditelji mogu da obezbede deci osnovu za rano učenje stranog jezika, kao i kako mogu da procene znanje engleskog jezika svoje male dece uzrasta do 6 godina.

Helen odgovara:

Ovo pitanje je veoma interesantno posebno zbog toga što nije retkost da roditelji ne govore engleski jezik, a sa druge strane ipak žele da imaju uvid u to koliko je njihovo dete naučilo na kursu koji pohađa.

Uzimajući u obzir da u periodu od rođenja do šeste godine deca prolaze kroz nekoliko razvojnih perioda, na pitanje ćemo dati odgovor u skladu sa periodima razvoja. U ovom blogu ćemo diskutovati o tome kako roditelji dece od 2 do 4 godine mogu da utvrde šta njihovo dete uči.

Negovanje osnove za učenje jezika

Roditelji koji upisuju decu uzrasta od 2 do 4 godine na kurs za učenje stranog jezika, svesni su da je to optimalno vreme za početak učenja. Ovi roditelji su takođe svesni kolika je uloga engleskog jezika u budućnosti njihove dece. Za decu predškolskog uzrasta ne postoji veliki izbor kurseva za učenje engleskog jezika, ali kada birate program za svoje dete, morate voditi računa da je metodologija podučavanja dosledna i da daje rezultate.

Nastavnici, roditelji i staratelji igraju ključnu ulogu u iskustvu učenja kod dece. Za dugotrajno učenje deci je bitno da samopouzdanje i sigurnost koje grade kroz odnose sa bliskim ljudima koji ih okružuju u trenucima učenja.

Za decu uzrasta do 4 godine učenje i razvoj će zavisiti od svakodnevnih iskustava. Uspešan kurs podučavanja za decu ovog uzrasta se oslanja na emocionalne veze koje deci pružaju samopouzdanje i jačaju potrebu za učenjem.

Učenje jezika kao maternjeg

Tridesetogodišnje iskustvo u podučavanju i razvijanju programa za bebe, decu i tinejdžere je potvrdilo da je najbolji način podučavanja engleskog jezika – podučavanje po principu učenja maternjeg jezika.

Deca uzrasta od 2 do 4 godine neretko istovremeno uče engleski i maternji jezik. Najdelotvorniji metod podučavanja je da učite decu engleski na isti način kao što su učili svoj maternji jezik. Kada počinju da uče drugi jezik, deca prvo uče da razumeju jezik i progovore pre nego što nauče da čitaju i pišu, jer ovo je prirodan način učenja jezika.

U školama deca nisu podučavana na ovaj način. U školama se prvenstveno podučava i ocenjuje čitanje i pisanje, a izgovorom se bave kasnije. Ovaj način je u direktnoj vezi sa brojem đaka u odeljenjima, a kada je veliki broj dece u pitanju, nastavnik nema vremena da se bavi konverzacijom. Metoda po kojoj deca prvo uče čitanje i pisanje, a zatim konverzaciju se nije pokazala efikasnom.

Ključni elementi za učenje jezika su: vežbanje govornog jezika, osnovni i funkcionalni rečnik, brojna ponavljanja, podrška, zabava i igre.

Stilovi učenja

Kvalitetan program za podučavanje engleskog jezika bi trebalo roditeljima da obezbedi mesečne ili periodične izveštaje nastavnika o tome šta je dete naučilo na tom kursu, kao i šta će naučiti u naredom periodu.

Programi koje sam osmislila za decu ovog uzrasta obuhvataju materijale za učenje kod kuće. Ovi materijali imaju izuzetno važnu ulogu u učenju engleskog jezika na prirodan način, kao što su učili i maternji jezik. Ovime je roditeljima omogućeno da u svakom trenutku mogu da znaju šta su deca učila i kako napreduju. Veoma je bitno imati na umu da je “ponavljanje majka učenja“.

Mi pre svega predstavljamo mogućnosti za učenje, više nego što klasično podučavamo. Svako dete ima svoj stil učenja. Većina dece su uči kroz poktret i dodir. Pokret i dodir su izuzetno vredni elementi podučavanja. Programi koje sam razvila sadrže pesme, priče, animirane epizode i mobilne aplikacije koje dopunjuju podučavanje u učionici. Materijali za učenje su urađeni na takav način, da odgovaraju potrebama dece, bez obzira na koji način uče, da li su auditivni, vizuelni ili kinestetički tipovi. To osigurava da svako dete nauči engleski i to na način koji najviše odgovara njegovom stilu učenja.

Deca uče svojim tempom i na svoj način, i svako dete će naučiti, tako da roditelji nemaju razloga za brigu. Helen Doron kursevi se baziraju na metodologiji koja deci obezbeđuje učenje na potpuno prirodan način. Mlađe grupe će svakako naučiti gradivo i kod njih nema potrebe za proveru znanja. Oni uče sve vreme.

Lior Resnik, nastavnica Helen Doron škole, prenosi iskustva jednog od roditelja njenih đaka. Naime, roditelji tvrde da za vreme čitanja detetu na maternjem jeziku, primećuju da dete izgovara reči koje je čulo, na engleskom. Dalje prenosi: “Roditelji sede na časovima impresionirani znanjem koje dete pokazuje, praćenjem instrukcija, odgovarajanjem na pitanja i celokupnim učešćem. Iako i sami roditelji ponekad ne razumeju šta je rečeno, jasno vide da je dete u potpunosti uklopljeno u englesko okruženje.”

Nadovezujući programi osiguravaju napredak

Najkvalitetniji programi nude sistematski organizovane kurseve koji se međusobno nadovezuju i nadograđuju. Kako dete savladava program, primetan je potpuno prirodan napredak u učenju.

Učenje se ne svodi na nasumično prikupljanje informacija. Ni u jednom trenutku roditelji ne bi trebalo da sumnjaju u uspeh svog deteta ukoliko ono propusti neki deo gradiva.

U učenju se nikada ništa ne izgubi zauvek

Čini se da je za roditelje glavna preokupacija vezana za strah da dete koje uči engleski jezik zajedno sa maternjim može da počne da meša jezike. Poslednja istraživanja su pokazala da novi jezik zapravo postaje čvrsto uvezan u mozgu.

Čak i za decu koja su pomerena iz sredine u kojoj se govori njihovim maternjim jezikom, jezik nije izgubljen. “Izubljeni” prvi jezici ostavljaju trajne žigove na mozgu, pokazuje sledeće istraživanje:

Istraživanje koje je sprovela Nacionalna Akademija Nauka SAD-a, a objavljeno novembra 2014. godine, pokušalo je da proveri tvrdnje da jezik naučen u prvoj godini života može biti izbrisan ukoliko dete promeni lingvističko okruženje ili ukoliko govori drugi jezik. Potpuno su jasne implikacije vezane za učenje drugog ili više jezika istovremeno. Bilo da dete uči jezik istovremeno sa maternjim ili nakon što savlada osnove maternjeg, prihvatanje novog jezika počinje odmah.

Sve naučeno će, iako se ne koristi, u nekom trenutku isplivati na površinu. Roditelji moraju verovati svojoj deci i trebalo bi da razumeju, da ukoliko su deca srećna i angažovana na časovima, zasigurno uče.

Upis u školsku 2016/2017 godinu je počeo!

[button text=”Prijavite se!” url=”http://helendoron.rs/upis-2016-2017/”]