, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Franšiza za podučavanje engleskog jezika kao stranog, cveta širom sveta

Helen Doron Educational Group konstantno potvrđuje svoju poziciju svetskog lidera u podučavanju engleskog jezika dece svih uzrasta. Novi Helen Doron master franšizer za oblast severo-zapadne Španije, Inigo Blanko Estebanez veruje da uprkos…