Piše: Helen Doron

Kada je moja ćerka Ella imala 4 godine, učila je da svira violinu Suzuki metodom, koja uči malu decu da sviraju muzičke instrumente pre čitanja notnih zapisa. Dr Suzuki je ovo nazvao “jezik muzike”. U metod je ubacio repetitivno slušanje takozvanih porcija muzike kod kuće, kao i pozitivne aktivnosti na časovima kojima uči dečje ruke da sviraju. Takođe se potrudio da svako dete dobije pohvalu za svoj rad kako bi se osećalo uspešnim.

Shvatila sam da je ovo zapravo način na koji treba da podučavamo malu decu stranim jezicima: na način tako da imitiramo manir kojim ona uče maternji jezik. Postalo mi je jasno da bi to moralo biti kroz repetitivno slušanje porcija jezika kod kuće, tako da bi mozak mogao da usvoji ponovljene delove jezika u svoju fiziologiju, pod uticajem pozitivnog podstreka od strane učitelja.

Nije bilo ničeg sličnog

Prvo sam pomislila da mora da postoji neko ko je već razvio takvu metodologiju podučavanja engleskom jeziku, ali ovo nije bio slučaj. Tako da sam 1985. započela podučavanje dece uzrasta 1 do 6 godina sa ciljem da testiram svoju teoriju o tome koji je način idealan da deca nauče Engleski kao strani jezik.

Kako bih obezbedila slušanje delova jezika koji se ponavljaju u pozadini, napravila sam audio kasete, na kojima je bilo snimljeno kako sviram klavir i pevam. Takođe sam napravila kućne snimke poema i priča. Ovo je funkcionisalo veoma dobro i u narednoj godini imala sam mnogo više učenika, te, kako je potražnja bila velika, shvatila sam da je potrebno da nastavnici prođu trening metodologije i materijala. Jasno, morala sam da kreiram i profesionalni materijal za učenje.

Dobra osnova je ključ

Od samog početka, moja iskrena strast bila je usmerena na veoma mlade uzraste, zato što verujem da ako dete ima dobru osnovu, to opstaje celoga života. Ova osnova prožima se i van učionice.

Rano zbližavanje roditelja i deteta i pomaganje roditeljima da razumeju pun potencijal njihove dece tokom ranih godina života ne samo da potpomaže kvalitetno učenje, već detetu daje bazu za uspeh, radost i samopouzdanje koje ima veoma realan uticaj na razvoj. U ovom ranom dobu, sve do sedme godine, dečji mozak je otvoren za učenje. Adekvatna mentalna stimulacija i fizička aktivnost kreiraju veću moždanu konekciju i kao posledicu – više neuronskih staza. Sve ovo dete priprema za uspeh.

U drugom delu saznajte kako zabavno i stresom oslobođeno okruženje, potpomognuto podrškom i pozitivnim podsticajem, znači da će dete verovati u sebe, lako učiti i imati osnovu životnog samopouzdanja.

 

Prolećni upis je u toku!

 

Prijavite se za BESPLATAN čas i dođite sa vašom decom!

[button text=”Prijavite se!” url=”http://helendoron.rs/upis-2018-2019/”]

Za sve informacije možete pozvati našu besplatnu liniju:

0800/333-000

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *