Danas, u Helen Doron školama engleskog jezika, za bebe uzrasta od 3 do 22 meseca uspešno se primenjuje program Baby’s Best Start.

Svi znamo kakav je izazov učenje novog jezika i koliko vremena i truda zahteva. A opet, pomislimo na malu decu, koja bez napora u najranijem periodu života uče nešto tako komplikovano kao što je jezik. I to ne samo da su u stanju da ovladaju jednim, već, u povoljnim okolnostima, mogu lako progovoriti i na dva jezika! Dečiji mozak je zaista čudesan, pre svega zahvaljujući sposobnosti stvaranja velikog broja neuronskih veza – sinapsi, što je osobina koju starenjem gubimo.

Dobrobiti dvojezičnosti

Dvojezična, ili bilingvalna deca uobičajena su u sredinama u kojima od prvih dana slušaju komunikaciju na dva jezika – bilo da roditelji govore različitim jezicima, bilo da se, kao u slučaju doseljenika, u porodici govori jedan, a u okruženju drugi jezik. Naučnicima su ovakva deca veoma zanimljiva za proučavanje uticaja dvojezičnosti na razvoj mozga i psihu. Na bilingvalnoj deci sprovedene su mnoge studije i rezultati pokazuju da učenje dva jezika u ranom uzrastu zaista donosi dobrobiti:

– Bilingvalna deca imaju veći koeficijent inteligencije od dece koja su okružena samo jednim jezikom. Razlog za to je bolja umreženost mozga, zahvaljujući stvaranju većeg broja sinapsi – veza između nervnih ćelija u mozgu kojima se prenose impulsi.

– Zahvaljujući bolje umreženom mozgu, dvojezična deca brže razmišljaju, bolja su u obavljanju više zadataka u isto vreme i fleksibilnija su.

– Deca koja odmalena pričaju dva jezika kasnije imaju daleko blaže simptome Alchajmerove bolesti, zahvaljujući upravo većem broju moždanih sinapsi. Iz istog razloga njihove kognitivne sposobnosti ostaju duže očuvane u starosti.

– Dvojezična deca lakše se koncentrišu pri radu, jer su u stanju da bolje izoluju zvuke i slike iz okoline. Zahvaljujući sposobnosti da pažnju usmere na suprostavljene mentalne procese, što zahteva upotreba dva jezika, oni se bolje snalaze i u rešavanju problemskih matematičkih zadataka.

Učenje drugog jezika na prirodan način

Bilingvalnost kao porodično okruženje ipak nije privilegija prosečnog deteta. Učenje drugog jezika na organizovan način, u okviru škola stranih jezika, može međutim dati isto tako dobre rezultate. Uslov je da dete uči na način koji će biti jednako motivišuć i prirodan kao što je slučaj sa spontanim učenjem u dvojezičnoj sredini.

Mala deca najbolje uče kroz igru, druženje i interakciju. Zadovoljno dete, kome provođenje vremena na časovima jezika donosi radost i zabavu – je i motivisano dete, koje lako usvaja znanja. U periodu do treće godine, mališani najbolje usvajaju osnove drugog jezika kroz rad u malim grupama i uz prisustvo roditelja, što je okruženje najpribližnije atmosferi u porodici.

Muzika kao motor lakog učenja

Ono što deci usvajanje stranog jezika čini posebno lakim jeste muzika. Muzika pruža brojne prednosti pri učenju stranih jezika :

– Kada pevamo na stranom jeziku, nastojimo da reprodukujemo zvukove i tonove koje čujemo, pa naš akcenat manje dolazi do izražaja nego u govoru.

– Slušanje muzike omogućava nam da bolje usvajamo sintaksu i proširujemo rečnik, jer muzika aktivira iste centre u mozgu kao i govor.

– Uz muziku se lakše pamti. Pevanjem brzo učimo nove reči, budući da muzika stimuliše našu memoriju. Zbog toga još uvek tako dobro pamtimo pesmice naučene u detinjstvu.

– Pevanje je aktivnost koja motiviše, jer donosi uživanje. Zbog toga se ceo proces učenja manje doživljava kao rad, ako je muzika uključena. Jezik sa kojim se deca upoznaju kroz muziku za njih je izvor pozitivnih asocijacija, jer ga povezuju sa igrom i zabavnim aktivnostima.

Metoda koja je osvojila svet

Upravo je muzika bila polazište i inspiracija britanskom lingvisti i pedagogu Helen Doron. Upisavši svoju ćerku na časove violine, bila je impresionirana Suzuki metodom učenja muzike i odlučila je da je primeni na učenje engleskog jezika za decu. Godine 1985, počela je da pravi svoje materijale za učenje engleskog, bazirane na muzici i govoru, što omogućava da mališani progovore strani jezik pre nego što nauče da čitaju i pišu. Sastavila je pesmice i rime i njen metod u startu je pokazao izuzetne rezultate. Deca su bila izuzetno stimulisana učenjem koje oponaša prirodne procese usvajanja maternjeg jezika, kroz igru i interakciju.

Zahvaljujući uspehu programa baziranog na ohrabrivanju i dinamičnom radu u atmosferi koja stimuliše emocionalne, fizičke, kreativne i intelektualne dobrobiti dece, danas se Helen Doron metoda primenjuje u preko 30 zemalja širom sveta. Tokom 35 godina postojanja ovog metoda, Helen Doron English je proširio svoje programe prema uzrastima dece – od tromesečnih beba do devetnaestogodišnjih tinejdžera.

Na dvojezičnosti se radi od rođenja

Danas, u Helen Doron školama engleskog jezika, za bebe uzrasta od 3 do 22 meseca uspešno se primenjuje program Baby’s Best Start, kao odlična osnova za dvojezičnost i sve dobrobiti koje iz nje proističu. Izlaganje engleskom jeziku vrši se kroz razvojne aktivnosti, pesme i rime, u malim grupama i uz prisustvo roditelja, uz moto “More Than English – Values for life”.

 

Prijavite se za BESPLATAN čas i dođite sa vašom decom!

Za sve informacije možete pozvati besplatnu liniju:

0800/333-000

ili posetite Helen Doron centar u vašem komšiluku!

Bilo da Vaše dete ima 3 meseca ili 18 godina, učenje engleskog u Helen Doron školama je pravi izbor za Vas!
Helen Doron engleski je ozbiljno zabavno iskustvo!

Izvor: Detinjarije.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *